علاوه بر بادهای مرطوبی که در سرتاسر سال در استان گیلان می‌وزند و سبب بارندگی‌های فراوان در این ناحیه می‌شوند، در این استان بادهایی می‌وزند که تأثیر ویژه‌ای بر طبیعت منطقه می‌گذارند و عبارتند از:

باد منجيل: در ماه‌های گرم سال با توجه به سرد بودن نسبی آب دريای خزر، يک مركز پرفشار نسبی محلی بر روی دريا تشكيل می‌گردد. در اين مواقع به طور متناوب هر چند روز يک ‌بار زبانه پرفشار آزور به هنگام حركت دائمی خود به سوی شرق،‌ موجب افزايش فشار در سواحل دريای خزر می‌گردد و پرفشار محلی مذكور را تقويت می‌نمايد و چون در همين ماه‌ها كم‌فشار حرارتی مناطق جنوبی البرز و فلات ايران را دربر گرفته است، به طور طبيعی حركت هوا از سمت منطقه پرفشار شمال البرز به سمت منطقه كم‌فشار جنوب آن خواهد بود بنابراین در اين زمان حركت باد از سمت شمال بوده و از طريق كانال‌های ارتباطی بين كناره و فلات ايران نظير دره منجيل به سمت جنوب می‌وزد كه بادهای تابستانه منجيل را به وجود می‌آورد. در ماه‌های سرد سال ارتفاعات البرز و آذربايجان و ارتفاعات مركزی پوشيده از برف بوده و در نتيجه يک مركز پرفشار بر روی فلات ايران به وجود می‌آيد در حالی ‌كه در بخش‌های شمالی البرز و سواحل خزر به علت گرمای نسبی آب دريا يک مركز كم‌فشار به ‌وجود می‌آيد و در نتيجه جريان هوا از جنوب البرز به سمت شمال آن برقرار می‌گردد اما با توجه با اين كه پرفشارهای سيبری و قطبی و آزور و كانادا غالباً نوار شمالی ايران را در فصول سرد سال تحت تأثير قرار می‌دهند، بنابراین موجب تعديل گراديان فشار گرديده و در نتيجه شدت وزش باد جنوبی تقليل می‌يابد. به اين دليل در ماه‌های سرد سال با وجود استقرار مركز پرفشار در بخش‌های جنوبی البرز و فلات ايران و وجود كم‌فشار بر روی دريای خزر، تداوم و شدت وزش بادهای جنوبی قابل توجه نبوده و بر عكس در ماه‌های گرم سال وزش بادهای شمالی به جنوب البرز بسيار قابل توجه می‌باشد.

گرم باد يا گرمش: در تمام طول سال به علت واقع شدن مراكز پرفشار در مناطق سيبری و قطب شمال، جريانات هوا و باد سرد از سمت شمال به استان گيلان می‌وزد، اما در فصول سرد سال گاهی به علت استقرار مركز كم‌فشار در سطح زمين در منطقه دريای سياه و يا شمال عراق و يا در شرق تركيه، جهت وزش باد تغيير نموده و به صورت غيرمتعارف از جنوب غربی به سوی گيلان جريان می‌يابد و پديده  فون (Foehn) يا گرم باد گيلان را پديد می‌آورد. اين بادهای گرم و خشک از جنوب و جنوب‌ غربی به منطقه گيلان می‌وزند. هنگامی كه در اين شرايط توده هوا از منطقه پرفشارتر جنوب البرز به سمت منطقه كم‌فشار شمال البرز جريان می‌يابد، رطوبت خود را در همان سمت جنوبی البرز و هنگام صعود از کوه از دست داده و در نتیجه در قسمت شمالی البرز هنگام نزول به سمت جلگه ساحلی کاملاً گرم و خشک می‌شود. به همين دليل ‌دمای منطقه افزايش فوق‌العاده‌ای يافته و رطوبت آن به شدت كاهش می‌يابد و احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل بالا می‌رود. همچنين به دليل ذوب برف مناطق كوهستانی احتمال سيل نيز وجود خواهد داشت.

گيل وا: جهت اين باد شرقی بوده و زمان وزش آن بيشتر در عصر روزهای آفتابی در بهار و تابستان است. اين باد خنک و مرطوب بوده و وزش آن موجب لطافت هوا می‌گردد.

سرتوک: جهت معمول وزش باد سرتوک شمال‌ شرقی است كه در فصل زمستان همراه با طوفان به مدت چند روز می‌وزد و بادی سرد و مرطوب است كه پس از فروكش آن، صيد ماهی فراوان می‌شود.

باد خزری: باد خزری دارای جهت شمال غربی است كه در فصل سرد می‌وزد و مدت وزش آن چند روز می‌باشد. اين باد سرد و مرطوب است و موجب طوفانی شدن دريا و در نتيجه افزايش صيد ماهی می‌شود.

دشت وا: جهت وزش اين باد سرد و مرطوب شمال غربی است و زمان وزش آن بيشتر در عصر هنگام در فصول بهار، تابستان و پاييز می‌باشد و مدت وزش آن چند روز است.

كنار وا (كنار گيلوا): جهت وزش اين باد جنوبی يا جنوب‌ شرقی است و موجب آرامش دريا و كاهش ارتفاع موج می‌شود. اين باد به مدت چند ساعت می‌وزد و خشک و خنک است.

سياه وا: جهت وزش اين باد شمال غربی و فصل وزش آن پاييز و زمستان است و مدت وزش آن چند ساعت می‌باشد. اين باد خنک و مرطوب بوده و با وزش آن رنگ دريا سياه می‌شود.

نیاز به راهنمایی دارید؟با ما برای سفارش آگهی و تبلیغ خود تماس بگیرید!

33820254 - 013 و 09114565680