بندرانزلي با دارا بودن قدمتي ديرينه و منحصر بفرد يكي از بنادر فعال دربين كشورهاي حاشيه درياي خزر و بزرگترين بندر حاشيه شمالي كشور مي باشد كه علاوه بر داشتن جاذبه هاي گردشگري بدليل واقع شدن در مسير اروپا از اهميت فوق العاده اي برخوردار است با عنايت به سرمايه گذاريهاي بعمل آمده در زمينه ايجاد زير ساختهاي مناسب، وجود انبارهاي چندمنظوره و ترمينالهاي متنوع و خريد مدرن ترين تجهيزات تخليه و بارگيري به عنوان اولين بندر مجهز به سيستم ترافيك دريايي اين بندر را از بنادر موجود در سطح كشور و منطقه متمايز نموده است بندرانزلي با استفاده از فناوري اطلاعات تمام تشريفات بندري و گمركي را از طريق شبكه رايانه اي مشترك بندر و گمرك به صورت مكانيزه انجام مي دهد و زيرساختهاي لازم را جهت تحقق سياست داد و ستد الكترونيكي فراهم نموده و همواره در اين خصوص جزء بنادر پيشرو كشور محسوب ميشود. جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي سياست توسعه اقتصادي كشور محدوده بندري اين اداره كل را در سال 1383 جزء منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي اعلام نمود و با اين رويكرد جديد در منطقه شرايط براي جذب سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي بيش از پيش فراهم گرديد.
بنـدرانزلي مجهـزتــرين و مـدرنترين بنــدر حاشيـه دريـاي خــزر به دليـل موقعيـت  منحصربفرد جغـرافيايي و به عنــوان تنهـا بنـدر آزاد منطقه نقش به سـزايـي در رونـق كـريدور شمال – جنوب دارد. واقع شدن بندر در محدوده منطقه آزاد، تسهيلات و امكانات ويژه اي را براي صاحبان كـالا ،تجار و سرمايه گذاران فراهم كرده است كه بدون ترديد قابليتهاي بالقوه و بالفعل اين بندر را افـزايش داده و اهميت آنـرا بـه عنــوان يك قطب اقتصـادي دو چنـدان كـرده است . نزديكي به مراكز صنعتي استانهاي همجوار كشـور و همچنين احداث كارخانه هاي فـولاد و داشتن  عقبـه هاي با وسعت زيـاد از ويـژگي هاي ممتــاز اين بنــدر به شمـار مـي رود و همچنين اين بنـدر زمينـه مناسبي در فناوري كالا و ارزش افزوده با قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد را دارا مي باشد و مي تواند در زمينه كاهش قيمت تمام شده و صادرات مجدد كالا نقش بسزايي داشته باشد .
تحولات چند سال اخير بندرانزلي در زمينه تكميل و احداث زيرساختها ، اعـم از احداث 5 پست اسـكله جديـد ،نـوسازي 6 پست اسكله قديمي با مجموع طول 1657 متر و قابليت پهلودهي همزمان 12 فروند كشتي، افزايش مساحت بندر از 24 هكتار به 70 هكتار،خـريد تجهيزات استراتژي خشكي ،دريايي ،مخابراتي و واگذاري عمليات تخليه و بارگيري به سه ترمينال اصلي و جذب سرمايه گذار به روش BOT در زمينه احـداث انبار و سيلوي ذخيـره غلات و همچنين احــداث اتوبان ويژه بندر و راه  اندازي ترانزيت سوخت و همچنين بکارگيري تکنولوژي روزIT ، اين بنـدر را تبديل به يك بنـدر استـراتژي در حاشيـه درياي خزر كرده است به نحـوي كه ظـرفيت آن از 2 ميليـون تن به 7ميليـون تـن كـالا در سال رسيده است.علاقمندان جهت اطلاعات بيشترمي توانند به آدرس سايت ادراه كل بنادرودريانوردي استان گيلان مراجعه فرمايند. 

نیاز به راهنمایی دارید؟با ما برای سفارش آگهی و تبلیغ خود تماس بگیرید!

33820254 - 013 و 09114565680