مزيتهاي سرمايه گذاري در استان گيلان:
استان گيلان با حدود 9/0 درصد مساحت كل ايران، 1/92 درصد چاي، 6/37 درصد برنج، 2/76 درصد فندق، 1/85 درصد ابريشم، 60 درصد بادام زميني، 4/21 درصد زيتون، 7/2 درصد مركبات، 4/13 درصد گوشت ماهي خاوياري، 4 درصد گوشت مرغ، 1/5 درصد گوشت قرمز، 4/22 درصد آبزيان پرورشي و 15 درصد خاويار كشور را توليد مي نمايد. اين استان داراي بندري براي بارگيري و تخليه كالا به ظرفيت 5/6 ميليون تن در سال مي باشد و نيز با دارا بودن يك منطقه آزاد تجاري با شش نوع كاربري مختلف و فرودگاه بين المللي و سه گمرك منطقه اي فعال و همچنين در دست احداث بودن، 200 كيلومتر راه آهن بين قزوين- رشت- انزلي جهت تكميل مسير كريدور شمال- جنوب، مزيت ويژه اي بخود گرفته و در كليه بخشهاي اقتصادي، قابليت سرمايه گذاري داخلي و خارجي را دارد و بستر براي فعاليتهاي اقتصادي، آماده و مهيا است.علاقمندان جهت اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت ستادتشويق و حمايت ازسرمايه گذاري استان گيلان  به آدرس www.investingilan.ir  مراجعه فرمايند.
فهرست فرصتهاي سرمايه گذاري استان گيلان

مزيتهاي جغرفيايي اقتصادي :
1- برخورداري از موقعيت ممتاز جغرفيايي و قرار گرفتن در مسير كريدور نوستراك
2 - همجواري با كشورهاي آسياي ميانه از طريق خاكي و آبي
3- برخورداري از منابع طبيعي و جنگلهاي انبوه و اقليم مستعد و خاك حاصلخيز كشاورزي و تالاب منحصر بفرد انزلي و سواحل زيباي دريايي
4- جاري بودن رودخانه هاي دائمي و پرآب سفيدرود، پل رود، كرگانرود، شفارود و ...
5- وجود منطقه ويژه انزلي
6- قطب تجاري و كشاورزي از ديرباز تاكنون.
7- آب وهواي معتدل و طبيعت زيبا
8- دسترسي دريائي به بنادر آستراخان و لاكان روسيه
9- كوتاهي مسير حمل و نقل از طريق گيلان
مزيتهاي توليدي و اقتصادي:
1- يكي از قطبهاي صنعتي كشور، بويژه در صنايع تبديلي كشاورزي و دريايي    و صنايع دارويي و سلولزي و نساجي (جزو ده استان اول كشور)
2- برخورداري از مواد اوليه براي توسعه صنايع تبديلي
3- وجود صنايع بزرگ همچون كاغذ و نساجي و فولاد.
4- وجود شهركها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف استان.
5- نيروي كار ماهر و تحصيل كرده و آماده كار در بخشهاي مختلف اقتصادي و  همچنين نيروي كار ارزان.
6- منابع انرژي مصرفي ارزان نظير آب، برق، گاز و ...


مزيتهاي زيرساختي :
1- وجود 4 نيروگاه برق لوشان و رشت و نيروگاه آبي منجيل و نيروگاه بادي منجيل و شبكه هاي وسيع توزيع و انتقال برق در استان.
2- مخازن ذخيره سوخت تا 200 ميليون ليتر، نفت سفيد، بنزين و نفت گاز جهت سوخت رساني به گيلان، اردبيل و غرب مازندران.
3- برخورداري از شبكه هاي وسيع حمل و نقل جاده اي، فرودگاه بين المللي رشت و بنادر انزلي و آستارا.
4- وجود بازارچه مرزي مشترك با كشور آذربايجان.
5- وجود دانشگاهها و مراكز آموزش فني و حرفه اي و مؤسسات تحقيقاتي صنعتي و كشاورزي تأمين كننده نيروي انساني ماهر و متخصص در استان.
6- اجراي برنامه اتوماسيون اداري و ايجاد ساختار فيزيكي و سخت فزار لازم براي توسعه تكنولوژي اطلاعات (ICT) در مركز اصلي استان.
4- آزاد راه در شرف احداث قزوين-رشت
8-  راه آهن در شرف احداث قزوين-بندرانزلي.
9- امكانات بندري و كشتيراني در منطقه انزلي.

مزيتهاي تجاري خدماتي :
1- وجود مركز خدمات سرمايه گذاري در استان.
2- طرح در شرف احداث نمايشگاه دائمي عرصه خدمات و كالا.
3- برخورداري از شبكه وسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباري (دولتي و خصوصي).
4- وجود تشكلهاي دولتي و خصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و ...
5- وجود دو گمرك در انزلي و آستارا و همچنين گمرك فرودگاه رشت.
6- برخورداري از سيلوها، انبارها و سردخانه هاي مناسب.
7- امكان واگذاري زمين براي سرمايه گذاري فعاليتهاي اقتصادي.
8- امكان دسترسي به بازار 300 ميليون نفري كشورهاي آسياي ميانه.
تسهيلات استان براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي :
1- پشتيباني و مساعدت در راستاي اخذ مجوزهاي لازم
2- اعطاي تسهيلات درحد امكان
3- كمك در استقرار واحدها درشهركها و نواحي صنعتي استان
4- دارا بودن نيروي كار ماهر و متخصص
5- ارائه مشاوره هاي لازم در زمينه هاي مختلف 
6- وجود منابع معدني و نيمه صنعتي
7- وجود مراكز خدمات سرمايه گذاري
8- ايجاد بستر مناسب جهت برقراري همكاريهاي لازم شبكه هايوسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباريبا سرمايه گذاران.
9- ايجاد تسهيلات لازم در ترانزيت، حمل ونقل داخليوخارجي كالاهاي توليدي، مواد خام و كالاهاي نيمه ساخته.
10- ايجاد زمينه مناسب جهت همكاري تشكلهاي دولتي وخصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و اتحاديه بازرگانانبا سرمايه گذاران. 

نیاز به راهنمایی دارید؟با ما برای سفارش آگهی و تبلیغ خود تماس بگیرید!

33820254 - 013 و 09114565680